Koroptev polní (Perdix perdix) - stopní dráha po opuštění zasněženého dýchánku